fbpx

SAFİR FUE YÖNTEMİ:

Safir bıçak nedir?

Kanal açılması sırasında dokunun zarar görmemesi, kan dolaşımın bozulmaması oldukça önemlidir. Bunun için Kolan Saç Ekim Merkezinde kanallar “safir uçlu” bıçaklar ile açılmaktadır.

Safir uçlu bıçakların avantajları:

Bu yöntemde saç kökleri FUE tekniğiyle, mikromotor yardımıyla toplanır ve kanal açma aşamasında metal slit yerine özel safir uçlar kullanılır. Bu uçlar sayesinde, daha küçük mikro kanallar açılabilir ve iyileşme sürecinde hızlanma sağlanır.

Safir FUE Saç Ekimi

Safir FUE’de gerçekleştirilen adımlar:

Donör bölgeden alınan greftler safir uçlu bıçaklarla açılmış kanallara tek tek ve dikkatlice yerleştirilir.

Adım Adım Fue Yöntemi
1. Adım: Operasyoun Planlanması

Kolan Saç Ekimi Merkezinde ilk olarak doktor tarafından saç ekimi yapılacak alan değerlendirilir. Hastanın da istekleri göz önüne alınarak saç ekim operasyonunun planlaması yapılır. Bu görüşmede saç dökülme derecesi, ekim yapılacak alanlar ve greft sayısı belirlenir.

2. Adım: Saç Köklerinin Toplanması
3. Adım: Ekilecek Bölgenin Hazırlanması
Safir uçlu bıçaklar, çelik aletlere göre ciddi avantajlara sahiptir:
4. Adım: Greftlerin yerleştirilmesi

Hazır olan ekim bölgesine, greftler önceden belirlenmiş alanlara tek tek yerleştirilir. Donör bölgeden alınan greftlerin yerleştirileceği alanların kanal yönlerinin belirlenmesi oldukça önemli bir adımdır. Bu iki stratejik yerleştirme saç ekim sonuçlarının doğal görünümü ile doğrudan ilişkilidir.

Safir FUE Saç Ekimi