fbpx

SAFİR FUE YÖNTEMİ:

Safir bıçak nedir?

Kanal açılması sırasında dokunun zarar görmemesi, kan dolaşımın bozulmaması oldukça önemlidir. Bunun için Kolan Saç Ekim Merkezinde kanallar “safir uçlu” bıçaklar ile açılmaktadır.

Safir uçlu bıçakların avantajları:

 • Oldukça sert bir kristal olan safir keskinliğini kaybetmez; bu nedenle kanal açılımı sırasında doku kaybı yaşanmaz.
 • Anti-mikrobiyaldir.
 • Safir uçlu bıçaklar ekilen greftlerin tutma oranını artırır.

Bu yöntemde saç kökleri FUE tekniğiyle, mikromotor yardımıyla toplanır ve kanal açma aşamasında metal slit yerine özel safir uçlar kullanılır. Bu uçlar sayesinde, daha küçük mikro kanallar açılabilir ve iyileşme sürecinde hızlanma sağlanır.

Safir FUE Saç Ekimi

Safir FUE’de gerçekleştirilen adımlar:

 • Saç ekimi operasyonunun planlanması
 • Ekim yapılacak alanların belirlenmesi
 • Lokal anestezi ve greftlerin toplanması
 • Ekilecek alanın hazırlanması ve kanalların açılması
 • Greftlerin yerleştirilmesi

Donör bölgeden alınan greftler safir uçlu bıçaklarla açılmış kanallara tek tek ve dikkatlice yerleştirilir.

Fue Yöntemi
1. Adım: Operasyoun Planlanması

Kolan Saç Ekimi Merkezinde ilk olarak doktor tarafından saç ekimi yapılacak alan değerlendirilir. Hastanın da istekleri göz önüne alınarak saç ekim operasyonunun planlaması yapılır. Bu görüşmede saç dökülme derecesi, ekim yapılacak alanlar ve greft sayısı belirlenir.

2. Adım: Saç Köklerinin Toplanması
 • Operasyonun ikinci adımı lokal anestezi ile donör bölgeden ideal greft sayısı kadar saç kökünün toplanmasıdır. FUE yöntemini eski tekniklerden ayıran en önemli adımlardan birisi “toplama ” evresidir. FUE yönteminde saç kökleri tek tek alınır, eski yöntemlerdeki gibi doğrusal kesikler atılmaz. FUE’de sadece minik kesiler oluşur. Bu kesiklerin iyileşme süresi oldukça kısadır.
 • Toplama rastgele yapılmaz, donör bölgedeki saç kökleri eşit aralıklar ile toplanır. Bu sayede saçlar uzadığında herhangi bir asimetrik durum ile karşılaşılmaz.
 • Donör bölge: Ekim yapılmak üzere saç kökünün toplanacağı alandır. Donör bölge olarak iki kulak arasında kalan alan seçilir. Genetik yatkınlığa göre bu bölgedeki saçlar dökülmemeye kodlanmıştır.
3. Adım: Ekilecek Bölgenin Hazırlanması
 • Saç ekiminde yoğun ve doğal bir görünüm elde etmek için her aşama büyük önem taşır. Ekim yapılacak alanlara kanal açılması da bunlardan biridir. Kanal açılması sırasında dokunun zarar görmemesi, kan dolaşımın bozulmaması oldukça önemlidir. Bunun için Merkezde “safir uçlu” bıçaklar ile kullanılmaktadır.
Safir uçlu bıçaklar, çelik aletlere göre ciddi avantajlara sahiptir:
 • Oldukça sert bir kristal olan safir keskinliğini kaybetmez; bu nedenle kanal açılımı sırasında doku kaybı yaşanmaz.
 • Kan dolaşımı bozulmaz
 • Anti-mikrobiyaldir
4. Adım: Greftlerin yerleştirilmesi

Hazır olan ekim bölgesine, greftler önceden belirlenmiş alanlara tek tek yerleştirilir. Donör bölgeden alınan greftlerin yerleştirileceği alanların kanal yönlerinin belirlenmesi oldukça önemli bir adımdır. Bu iki stratejik yerleştirme saç ekim sonuçlarının doğal görünümü ile doğrudan ilişkilidir.