fbpx

EN YAYGIN SAÇ EKİM TEKNİĞİ: FUE

Saç ekim operasyonunda en yaygın teknoloji, lokal anestezi altında yapılan, mikromotor yardımıyla köklerin toplandığı FUE tekniğidir. Bu teknik saç ekim yöntemlerinin tümüne temel oluşturmaktadır. Tüm saç ekim yöntemlerinde temel aşamalar aynıdır. Kökler toplanır, kanallar açılır ve alınan kökler açılan kanallara ekilir. Doğal saç şeklinin yakalanmasında en büyük etken olan açılar, başın her alanında farklı olmalıdır. Son aşamada da alınan kökler kanallara dikkatli bir şekilde yerleştirilir

Köklerin alım işlemi sırasında kullanılan cihaz, kanallar açılırken ve ekim aşamasında kullanılan aletlerin farklılıkları, saç ekim tekniklerinin farklı isimlendirilmesine yol açmaktadır

Bu teknik cerrahi bistüri kullanılmaksızın saç foliküler ünitelerinin (greft) bu işleme özel mikromotor ile çıkarılması esasına dayanır. 0,6-1,4- mm’lik özel uçlara sahip mikromotor ile cildin üst tabakası, kıl ortada kalacak şekilde alınır ve yine bu işlem için özel  mikro pensetlerle foliküler ünite, alttaki gevşek dokulara hiç bir zarar vermeden çıkarılır. Her bir  foliküler ünite 1-4 saç ve kökünü içerir. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde traşlanır. Hem verici hem de saç ekimi yapılacak alıcı alanda lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller saçsız alana transplante edilir

FUE tekniğinin klasik yöntemlere göre avantajları;

1 hafta içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır. Arka arkaya veya gün aşırı seanslar uygulanabilir ve her seansta 1500-4500 saç folikülü alınabilir, yani yaklaşık 3000-10000 saç teli 1 seansta ekilebilir. Seanslar arasında klasik teknikte olduğu gibi beklemek gerekmez. Ayrıca verici alanda uyuşukluk, kanama, yara izi ve dikiş alınması gerekliliği yoktur. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

Baş bölgesinde yeterince folikül bulanmadığı durumlarda vücudun değişik yerlerinden ( göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs. ) foliküler üniteler alınıp başa transfer edilebilir. Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

Tüm bu avantajlarının yanında saç folikülleri tek tek çıkarıldığından klasik yönteme göre uzun süren bir işlemdir. Ancak standart saçlı deri eksizyon tekniğinde (klasik saç ekimi-FUT) ise tek seansta 1500-2000 foliküler ünite elde edilebildiği de göz önüne alındığında işlemin uzun olmasının bir nedeninin de sayısal olarak daha fazla greft  alınması olduğu açıktır.

Tabii ki FUE tekniği ile yapılan ekimlerde sayısal olarak daha fazla saç teli ekilebildiğinden maliyetleri biraz daha fazladır. Ancak tekniğin ilk tanımlandığı dönemlerde daha pahalı olduğu da unutulmamalıdır.

Hangi teknikte olursa olsun, saç restorasyon cerrahisini, saçlı deri anatomisini ve cerrahisini en iyi bilen, uygulayan Plastik Cerrahların yapması uygun olacaktır.

Bu yöntemde saç kökleri FUE tekniğiyle, mikromotor yardımıyla toplanır ve kanal açma aşamasında metal slit yerine özel safir uçlar kullanılır. Bu uçlar sayesinde, daha küçük mikro kanallar açılabilir ve iyileşme sürecinde hızlanma sağlanır.

Adım Adım Fue Yöntemi
1. Adım: Operasyoun Planlanması

Kolan Saç Ekimi Merkezinde ilk olarak doktor tarafından saç ekimi yapılacak alan değerlendirilir. Hastanın da istekleri göz önüne alınarak saç ekim operasyonunun planlaması yapılır. Bu görüşmede saç dökülme derecesi, ekim yapılacak alanlar ve greft sayısı belirlenir.

2. Adım: Saç Köklerinin Toplanması
Ağrısız ve Acısız Saç Ekimi Kolan Hair’da Mümkün!!!

Saç ekimi sırasında “basınçlı enjeksiyonlar” ile anestezi sağlanır. Hastalar uygulama sırasında hiçbir acı hissetmezler.

Saç ekimi operasyonlarında en ağrılı ve korkulan kısım genellikle lokal anestezi uygulaması için yapılan iğnelerdir. Merkezimizde hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için; ağrısız, acısız, lokal anestezi uygulaması yapmaktayız. Bu uygulama için özel geliştirilmiş basınçla çalışan cihazlar kullanılmaktadır.

Bu uygulamada, özel anestezi cihazları sayesinde hastaya iğne kullanımına gerek kalmadan bölgesel uyuşturma sağlanmaktadır. Operasyon sırasında iğnesiz anestezi cihazları, anestezi maddesini basınçla püskürterek, gözenekler aracılığıyla cilt altına ulaşmasını sağlar. Cilde sadece silikon başlığın dokunduğu bu özel cihazlar sayesinde anestezi maddesinin cilt altına iğneden daha geniş bir alana yayılması ve böylece ağrının ortadan kalkması sağlanır.

3. Adım: Ekilecek Bölgenin Hazırlanması
Safir uçlu bıçaklar, çelik aletlere göre ciddi avantajlara sahiptir:
4. Adım: Greftlerin yerleştirilmesi

Hazır olan ekim bölgesine, greftler önceden belirlenmiş alanlara tek tek yerleştirilir. Donör bölgeden alınan greftlerin yerleştirileceği alanların kanal yönlerinin belirlenmesi oldukça önemli bir adımdır. Bu iki stratejik yerleştirme saç ekim sonuçlarının doğal görünümü ile doğrudan ilişkilidir.

FUE Saç Ekimi